Entreprenørforretning

Agerbæk Entreprenørforretning er autoriseret kloakmester og yder professionel rådgivning og service indenfor udbedring af fejl og skader på kloakrør, drænrør og stikledninger.

Vi løser problemer i forbindelse med slidte rør, tilstopninger, trærødder, skadedyr og ødelagte rørsamlinger.

 

Vi udfører også:

 • Nedsivningsanlæg og minirensningsanlæg
 • Udgravning til nybyggeri
 • Nedbrydning
 • Separering af regn og spildevand
 • Kloakskader/rotteskader
 • Indkørsler
 • Alt indenfor betonstøbning f.eks. fundament og gulve
 • Etablering af køresiloanlæg
 • Opførelse af gylletanke
 • Staldbyggeri
 • Belægning
 • Anlægning af græsplæner
 • Kabelgravning
 • Dræning
 • Nedgravning af jordvarme
 • Tv- inspektion og spuling af kloak

Ring og få et godt tilbud!

Få et tilbud


Top